Polazak u školu: dece ili roditelja?

Letos sam pre 1. septembra htela da napišem tekst o polasku u prvi razred, o tome kako polazak u školu nije bauk. Ali onda je Kata Granata u svom tekstu napisala isto što bih i ja, i još više, pa više o pisanju o polasku u školu nisam ni mislila. U se i u svoje kljuse. Ne […]