U kom svetu više živimo: virtualnom ili stvarnom?

Ne znam kako vi, ali ja sam donedavno živela malo polustvarno a malo poluvirtualno. Kažem donedavno jer sam odlučila da malo batalim virtualni svet. A kad kažem malo batalim, mislim da se razumemo na šta mislim. Ne mislim da skoknem jednom u nedelju dana da proverim imejl, već onako da vidim šta ima onlajn u dva […]