O nedostatku samosaosećajnosti iliti Kako umemo da bičujemo sebe same

Nekad mi prosto dođe da budem muškarac. Zbog te njihove da ne kažem prirodne potrebe da budu dobri prema sebi, da ne kažem da udovoljavaju sebi. Za razliku od nas, koje kao da imamo da ne kažem prirodnu želju da se stalno nešto samokritikujemo, da ne kažem da bičujemo sebe. Preispitujemo Osuđujemo                SEBE. Pljujemo Prebacujemo Prigovaramo            […]