Udovoljavanje deci i dokle?

Upravo sam spustila slušalicu, a poslednja rečenica koju sam čula bila je: evo samo da vidim s Lolom. Prevrnula sam očima. Eh to udovoljavanje deci. Ne zato što moja drugarica udovoljava svojoj deci a ja ne, nego zato što sam prevrnula oči na sve nas koje se tako “dogovaramo” s decom o svemu. To je […]